Rekrutacja

Prowadząc procesy rekrutacji w CD PROJEKT, zawsze szukamy ludzi kreatywnych, ambitnych i pełnych pasji, którzy chcą rozwijać z nami swoją zawodową karierę. Aktywne pozyskiwanie najlepszych kandydatów na rynku pracy to jeden ze stałych priorytetów naszych działań.

Nasze wartości w procesie rekrutacji:

  • równość – nasze kandydatki i kandydatów oceniamy na podstawie ich kompetencji; decyzję o zatrudnieniu podejmujemy bez względu na inne czynniki, takie jak m.in. płeć, wiek, narodowość, rasę czy orientację seksualną.
  • szacunek – chcemy, aby każdy, kogo zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, był objęty opieką rekrutera na najwyższym poziomie, niezależnie od etapu na którym zakończy się proces rekrutacji.
  • otwartość i szczerość – podczas rozmów rekrutacyjnych kandydaci i kandydatki mają czas na zadawanie pytań i rozmowę o swoich ewentualnych wątpliwościach. My z kolei opowiadamy, jak wygląda praca w naszej firmie i w konkretnym zespole, do którego dana osoba aplikuje.
  • wsparcie – podczas całego procesu rekrutacji, a także ewentualnej relokacji rekruter jest w stałym kontakcie z kandydatką/kandydatem, otacza ją/go swoją opieką i służy pomocą.
  • budowanie długofalowych relacji – po zakończonym procesie rekrutacyjnym, niezależnie od etapu, kandydatka lub kandydat otrzymuje od nas informację zwrotną, którą może wykorzystać w przygotowaniach do przyszłych procesów rekrutacyjnych. Badamy także doświadczenia rekrutacyjne kandydatów – w ramach badania candidate experience, kandydatkom i kandydatom, którzy nie otrzymali od nas oferty pracy, ale wzięli udział w co najmniej jednej rozmowie rekrutacyjnej, wysyłamy ankietę, w której mogą szeroko ocenić i skomentować proces rekrutacyjny.

Chcesz dołączyć do Grupy CD PROJEKT? Wejdź na stronę www.cdprojektred.com, odpowiedz na zaproszenie do konkretnej rekrutacji lub wyślij nam swoją aplikację spontanicznie!