Rok obrotowy: 2018

Wyniki za 2018 r.

Przychody Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w 2018 r. osiągnęły poziom 363 mln zł, a zysk netto wyniósł 109 mln zł. Kolejny rok z rzędu wynik Grupy zbudowany był na bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3: Dziki… Czytaj dalej

Skonsolidowany raport roczny – 2018

Jednostkowy raport roczny – 2018