Raport bieżący nr 22/2018

Temat: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raportach bieżących: nr 13/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku oraz nr 16/2014 z dnia 9 października 2014 roku, niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie jako sąd drugiej instancji wydał wyrok w sprawie z powództwa spółki Optimus S.A. (obecnie działającej jako CD PROJEKT S.A.) przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez Spółkę w wyniku wydanych błędnych decyzji organów skarbowych. Wydanym rozstrzygnięciem, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo Spółki w całości.

Jak wynika z ogłoszonego ustnie uzasadnienia wyroku, Sąd Apelacyjny uznał, że Skarb Państwa nie jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Optimus S.A., ponieważ spółka ta nie była adresatem decyzji podatkowych ani nie była następcą podatkowym spółki, do której decyzje były skierowane. Okoliczność, że Optimus S.A. uczestniczyła jako spółka przejmująca w podziale spółki, do której decyzje były adresowane oraz ponosiła ekonomiczny ciężar bezprawnych decyzji związanych z wydzieloną działalnością, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie ma dla odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa znaczenia.

Zarząd Spółki podejmie decyzje co do dalszych działań w przedmiotowej sprawie, w tym ewentualnego złożenia skargi kasacyjnej, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wydanego rozstrzygnięcia.

Wyżej wymienione informacje pochodzą od przedstawicieli strony powodowej obecnych przy ogłoszeniu wyroku i nie mogą być traktowane jako cytowanie stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrażonego przez sędziego sprawozdawcę. Podane są tylko niektóre wątki ustnego uzasadnienia.

Pobierz PDF