Prezentacje i webcasty

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – Q1 2024