Prezentacje i webcasty

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – FY 2020

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – Q3 2020

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – H1 2020

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – Q1 2020