Prezentacje i webcasty

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – FY 2019

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – Q3 2019

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – H1 2019

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – Q1 2019