Prezentacje i webcasty

Komentarz do wyników Grupy CD PROJEKT – FY 2016