Prezentacje i webcasty

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT – Q3 2019

Konferencja wynikowa Grupy CD PROJEKT – H1 2019

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT – H1 2019

Audio Webcast – wyniki finansowe za Q1 2019

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT – Q1 2019