Prezentacje i webcasty

Audio Webcast – wyniki finansowe za I kw. 2019 r.

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT za I kw. 2019 r.