Prezentacje i webcasty

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT za 2021 r.

Audio webcast Grupy CD PROJEKT – wyniki finansowe Q3 2021 [EN]

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT za III kwartał 2021 r.

Audio webcast Grupy CD PROJEKT – wyniki finansowe H1 2021 [EN]

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT za I półrocze 2021 r.

Audio webcast Grupy CD PROJEKT – wyniki finansowe Q1 2021 [EN]

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT za I kwartał 2021 r.