Prezentacje i webcasty

Komentarz do wyników GK CD PROJEKT – H1 2016