Wyniki za I kwartał 2020 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT osiągnęła 193 mln zł przychodów ze sprzedaży – blisko 2,5 raza więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowany zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym ponad pięciokrotnie i wyniósł 92 mln zł.

 

Zobacz więcej: