Wyniki za III kwartał 2017 r.

W trzecim kwartale 2017 r. Grupa CD PROJEKT osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 85 mln zł i 36 mln zł zysku netto.

 

Zobacz więcej: