Wyniki za I półrocze 2017 r.

Grupa CD PROJEKT wypracowała w pierwszej połowie 2017 roku 255 mln zł przychodów ze sprzedaży i 119 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej: