Wyniki za I kwartał 2017 r.

Wiedźmin 3: Dziki Gon napędza wyniki CD PROJEKT

  • W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 99,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 45,3 mln zł zysku netto. Rentowność netto Grupy wyniosła 46%.
  • Wydatki na prace rozwojowe w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku wyniosły 16 mln zł a ich skumulowana wartość osiągnęła 79 mln zł.

Zobacz więcej: