Wyniki za I kwartał 2016 r.

Grupa CD PROJEKT wypracowała w pierwszym kwartale 2016 roku 87 mln zł przychodów ze sprzedaży i 32,6 mln zł zysku netto. Wypracowany wynik netto za ostatni kwartał był wyższy niż roczne wyniki Grupy w latach poprzedzających premierę trzeciej części Wiedźmina.

Zobacz więcej: