Kalendarz inwestora

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2023

28 marca 2024 Dodaj do kalendarza 2024-03-28 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2023 CD PROJEKT

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024

28 maja 2024 Dodaj do kalendarza 2024-05-28 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 CD PROJEKT

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024

28 sierpnia 2024 Dodaj do kalendarza 2024-08-28 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 CD PROJEKT

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024

26 listopada 2024 Dodaj do kalendarza 2024-11-26 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 CD PROJEKT