Kalendarz inwestora

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020

19 kwietnia 2021 Dodaj do kalendarza 2021-04-19 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021

27 maja 2021 Dodaj do kalendarza 2021-05-27 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 CD Projekt

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021

26 sierpnia 2021 Dodaj do kalendarza 2021-08-26 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021

25 listopada 2021 Dodaj do kalendarza 2021-11-25 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 CD Projekt