Kalendarz inwestora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 maja 2021 r.

25 maja 2021 10:00 Dodaj do kalendarza 2021-05-25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 maja 2021 r. CD Projekt

Morgan Stanley’s Virtual Video Gaming Symposium

28 maja 2021 Dodaj do kalendarza 2021-05-28 Morgan Stanley’s Virtual Video Gaming Symposium CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021

31 maja 2021 Dodaj do kalendarza 2021-05-31 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 CD Projekt

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021

26 sierpnia 2021 Dodaj do kalendarza 2021-08-26 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021

25 listopada 2021 Dodaj do kalendarza 2021-11-25 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 CD Projekt