Raport bieżący nr 9/2017

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 23 maja 2017 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

– Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.150.000 akcji dających prawo do 12.150.000 głosów reprezentujących 23,12% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów;
– Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.471.616 akcji dających prawo do 10.471.616 głosów reprezentujących 19,93% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,89% ogólnej liczby głosów;
– Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.134.997 akcji dających prawo do 6.134.997 głosów reprezentujących 11,68% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,38 % ogólnej liczby głosów;
– AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK wykonywał prawo głosu z 5.363.000 akcji dających prawo do 5.363.000 głosów reprezentujących 10,21% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,58 % ogólnej liczby głosów;
– Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.322.381 akcji dających prawo do 3.322.381 głosów reprezentujących 5,52% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,46 % ogólnej liczby głosów;
– Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 3.300.000 akcji dających prawo do 3.300.000 głosów reprezentujących 6,28% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,43 % ogólnej liczby głosów;
– Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” wykonywał prawo głosu z 2.900.000 akcji dających prawo do 2.900.000 głosów reprezentujących 5,52% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,02% ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF