Raport bieżący nr 9/2024

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku wraz z dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Pobierz PDF