Raport bieżący nr 9/2018

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 8 maja 2018 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • -Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.150.000 akcji dających prawo do 12.150.000 głosów reprezentujących 20,24% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 9.831.616 akcji dających prawo do 9.831.616 głosów reprezentujących 16,38% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,23% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.134.997 akcji dających prawo do 6.134.997 głosów reprezentujących 10,22% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,38 % ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 5.700.000 akcji dających prawo do 5.700.000 głosów reprezentujących 9,50% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,93% ogólnej liczby głosów;
  • SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK wykonywał prawo głosu z 3.370.771 akcji dających prawo do 3.370.771 głosów reprezentujących 5,62% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,51 % ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.322.381 akcji dających prawo do 3.322.381 głosów reprezentujących 5,53% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,46 % ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF