Raport bieżący nr 8/2017

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 maja 2017 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Pobierz PDF