Raport bieżący nr 7/2019

Temat:
Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 pkt 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, dotyczącego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie z powództwa spółki Optimus S.A. (obecnie działającej jako CD PROJEKT S.A., dalej jako „Spółka”) przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez Spółkę w wyniku wydanych błędnych decyzji organów skarbowych, Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał od pełnomocnika Spółki potwierdzenie przesłania do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, skierowanej do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wydanego 21 grudnia 2018 roku wyroku Sądu Apelacyjnego.

W ramach złożonej skargi Spółka zaskarżyła przedmiotowy wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie (o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 13/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku) i oddalającej pozew, a także w części oddalającej apelację Spółki oraz w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

Pobierz PDF