Raport bieżący nr 65/2020

Temat: Informacja dotycząca szacowanego zwrotu nakładów Spółki związanych z produkcją i promocją gry Cyberpunk 2077

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że szacowana wartość należności licencyjnych Spółki z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry Cyberpunk 2077 we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę:
– całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz
– kosztów marketingu i promocji gry ponoszonych przez Spółkę – zarówno dotychczasowych jak i planowanych do końca 2020 roku.

Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.

Pobierz PDF