Raport bieżący nr 60/2020/K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 60/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacja bieżąca

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości korektę omyłki pisarskiej zaistniałej w treści przekazanego raportu bieżącego nr 60/2020, gdzie podany został nieprawidłowy kod ISIN akcji Spółki. Właściwym kodem ISIN pod którym zarejestrowane zostały akcje Spółki jest PLOPTTC00011.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Pobierz PDF