Raport bieżący nr 55/2020

Data sporządzenia raportu: 12 listopad 2020 r.

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego spółki za III kwartał 2020 roku, którego publikację pierwotnie planowano na dzień 26 listopada 2020 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu go do publicznej wiadomości w dniu 25 listopada 2020 roku.

Zmiana terminu publikacji związana jest z przypadającym na dzień 26 listopada dniem wolnym od pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Pobierz PDF