Raport bieżący nr 53/2020

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej: Spółka), w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 5/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, niniejszym informuje, o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry „Cyberpunk 2077” na dzień 10 grudnia 2020 roku.
Przesunięcie daty premiery wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji działania gry na dziewięciu platformach obecnej i przyszłej generacji (Xbox One/X, wsteczna kompatybilność na Xbox Series S/X, PlayStation 4/Pro, wsteczna kompatybilność na PlayStation 5, PC, Stadia), na których zostanie wydana oraz testowania jej na tych platformach w warunkach dużego rozproszenia zespołu produkcyjnego. Wskazane działania wymagają zapewnienia dodatkowego czasu ze strony Spółki.
W ocenie Zarządu przesunięcie daty premiery o 21 dni pozostaje w długoterminowym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 października 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Informacja poufna z dnia 26 października 2020 r. dotyczyła podjęcia analizy zasadności wydania gry we wcześniej podanym terminie, w oparciu o aktualną ocenę stanu prac związanych z jej optymalizacją. Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podjęcie, w dniu 27 października 2020 r., przez Zarząd Spółki decyzji o przesunięciu daty premiery gry „Cyberpunk 2077”.

Pobierz PDF