Raport bieżący nr 5/2017

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku wraz z dokumentacją Rady Nadzorczej przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A.

Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Pobierz PDF