Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 lutego 2024 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Iwiński, który wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 25,47% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,89% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kiciński, który wykonywał prawo głosu z 9.765.833 akcji dających prawo do 9.765.833 głosów reprezentujących 19,32% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 9,77% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz, który wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 13,57% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,86% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński, który wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 8,00% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,05% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który wykonywał prawo głosu z 3.169.000 akcji dających prawo do 3.169.000 głosów reprezentujących 6,27% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,17% ogólnej liczby głosów;
  • Otwarty Fundusz Emerytalny „PZU Złota Jesień”, który wykonywał prawo głosu z 2.898.843 akcji dających prawo do 2.898.843 głosów reprezentujących 5,74% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 2,90% ogólnej liczby głosów.

Pobierz PDF