Raport bieżący nr 48/2020

Temat:
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 29 września 2020 roku powiadomieniu, dotyczącym transakcji zbycia akcji Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz PDF