Raport bieżący nr 47/2016

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 29 listopada 2016 roku do czasu zarządzenia przerwy w jego obradach, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

 • Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.150.000 akcji dających prawo do 12.150.000 głosów reprezentujących 20,47% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,68% ogólnej liczby głosów;
 • Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.486.106 akcji dających prawo do 10.486.106 głosów reprezentujących 17,67% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,94% ogólnej liczby głosów;
 • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.134.997 akcji dających prawo do 6.134.997 głosów reprezentujących 10,34% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,40 % ogólnej liczby głosów;
 • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK wykonywał prawo głosu z 5.471.000 akcji dających prawo do 5.471.000 głosów reprezentujących 9,22% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,71 % ogólnej liczby głosów;
 • MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 4.500.000 akcji dających prawo do 4.5000.000 głosów reprezentujących 7,58% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,70% ogólnej liczby głosów;
 • PKO Parasolowy FIO wykonywał prawo głosu z 3.773.661 akcji dających prawo do 3.773.661 głosów reprezentujących 6,36% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,94% ogólnej liczby głosów;
 • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.322.381 akcji dających prawo do 3.322.381 głosów reprezentujących 5,60% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,47% ogólnej liczby głosów;

Po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 grudnia 2016 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

 • Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.150.000 akcji dających prawo do 12.150.000 głosów reprezentujących 23,03% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu jego obrad oraz stanowiących 12,68% ogólnej liczby głosów;
 • Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.486.106 akcji dających prawo do 10.486.106 głosów reprezentujących 19,88% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu jego obrad oraz stanowiących 10,94% ogólnej liczby głosów;
 • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.134.997 akcji dających prawo do 6.134.997 głosów reprezentujących 11,63% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu jego obrad oraz stanowiących 6,40 % ogólnej liczby głosów;
 • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK wykonywał prawo głosu z 5.471.000 akcji dających prawo do 5.471.000 głosów reprezentujących 10,37% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu jego obrad oraz stanowiących 5,71 % ogólnej liczby głosów;
 • MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 4.500.000 akcji dających prawo do 4.5000.000 głosów reprezentujących 8,53% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,70% ogólnej liczby głosów;
 • PKO Parasolowy FIO wykonywał prawo głosu z 3.773.661 akcji dających prawo do 3.773.661 głosów reprezentujących 7,15% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu jego obrad oraz stanowiących 3,94% ogólnej liczby głosów;
 •  Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.322.381 akcji dających prawo do 3.322.381 głosów reprezentujących 6,30% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu jego obrad oraz stanowiących 3,47% ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF