Raport bieżący nr 46/2016

Temat: Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), w dniu 5 grudnia 2016 roku tj. w trakcie drugiej części NWZ, po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 29 listopada 2016 roku.

Pobierz PDF