Raport bieżący nr 43/2016

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy w obradach

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołane na 29 listopada 2016 roku, na podstawie wniosku złożonego w toku obrad przez Przewodniczącego NWZ, zarządziło przerwę w obradach do dnia 5 grudnia 2016 roku do godziny 10.00. NWZ będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZ do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.

Pobierz PDF