Raport bieżący nr 42/2023

Temat: Finalne zatwierdzenie ugody sądowej dotyczącej pozwu zbiorowego w USA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. otrzymał od kancelarii reprezentującej Spółkę w sprawie pozwu zbiorowego w USA informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii postanowienia o finalnym zatwierdzeniu ugody tj. Order re: motion for final approval of class action settlement („Postanowienie o Finalnym Zatwierdzeniu Ugody”).

Postanowienie o Finalnym Zatwierdzeniu Ugody (i) zatwierdza ostatecznie warunki ugody dotyczące pozwu zbiorowego w USA (o których Spółka szczegółowo informowała w raporcie bieżącym nr 45/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz raporcie bieżącym nr 5/2022 z 28 stycznia 2022 roku); (ii) kończy postępowanie w sprawie pozwu zbiorowego w USA wniesionego przeciwko Spółce oraz pozwanym.

Pobierz PDF