Raport bieżący nr 41/2023

Temat: Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego zawiadomienia złożonego przez akcjonariusza – Pana Michała Kicińskiego na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z zawiadomieniem liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Michała Kicińskiego zmniejszyła się z 9 995 024 (tj. 10,00% ogólnej liczby głosów) do 9 989 363 (tj. 9,99% ogólnej liczby głosów).

Wraz z zawiadomieniem Pan Michał Kiciński przekazał ponadto: “informuję, że transakcje sprzedaży wynikały wyłącznie z moich bieżących potrzeb inwestycyjnych. Pragnę podkreślić, iż zaraportowana sprzedaż części posiadanych przeze mnie akcji nie wynika ze zmiany mojego nastawienia do Spółki jako jej długoterminowego, wiodącego akcjonariusza. Jednocześnie głęboko wierzę w rozwój i przyszłe sukcesy firmy.”

Otrzymane zawiadomienie wraz z jego tłumaczeniem na język angielski stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz PDF