Raport bieżący nr 41/2020

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 września 2020 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Pobierz PDF