Raport bieżący nr 40/2020

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – NWZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 22 września 2020 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.226.480 akcji dających prawo do 12.226.480 głosów reprezentujących 19,15% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,72% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.003.080 akcji dających prawo do 10.003.080 głosów reprezentujących 15,66% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,41% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.211.477 akcji dających prawo do 6.211.477 głosów reprezentujących 9,73% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,46% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 4.240.472 akcji dających prawo do 4.240.472 głosów reprezentujących 6,64% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,41% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.398.861 akcji dających prawo do 3.398.861 głosów reprezentujących 5,32% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,54% ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF