Raport bieżący nr 4/2021

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o złożeniu pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż otrzymał od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej potwierdzenie złożenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii drugiego cywilnego pozwu zbiorowego, przez kancelarię działającą w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF” i opartych na akcjach Spółki. Treść pozwu w tym jego przedmiot i zakres jest tożsama z pozwem, o którym Spółka informowała w RB 68/2020 z dnia 25 grudnia 2020 roku.

Treść pozwu nie określa wartości roszczenia.

Spółka podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami.

Pobierz PDF