Raport bieżący nr 39/2023

Temat: Informacja o zamiarze przyszłego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki i przyszłej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z decyzją w sprawie zmian ról pełnionych przez Członków Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2023 roku Pan Adam Kiciński powiadomił Spółkę o zamiarze przyszłego kandydowania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od roku 2025, a co za tym idzie – zamiarze przyszłej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu na koniec roku 2024. Pełna treść listu Pana Adama Kicińskiego do Spółki dołączona jest jako załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto, w związku z ww. decyzją Zarząd Spółki zdecydował, iż od dnia 1 stycznia 2024 roku dojdzie do zmiany wewnętrznego podziału kompetencji w zakresie poszczególnych obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, a co się z tym wiąże – do następujących zmian w zakresie ról i określeń funkcyjnych Członków Zarządu:

(i) Pan Adam Kiciński pełnić będzie rolę Chief Strategy Officer (CSO);

(ii) rolę Chief Executive Officer (CEO) pełnić będą łącznie: Pan Adam Badowski, pełniący aktualnie rolę Chief Creative Officer, od 20 lat związany ze Spółką oraz Pan Michał Nowakowski, pełniący aktualnie rolę Chief Commercial Officer, związany ze Spółką od 18 lat; Pan Adam Badowski i Pan Michał Nowakowski posługiwać się będą tym samym określeniami Joint Chief Executive Officer (Joint CEO).

O przyjęciu dodatkowych określeń funkcyjnych Spółka informowała szerzej w raporcie bieżącym nr 37/2023.

Pobierz PDF