Raport bieżący nr 38/2023

Temat: Informacja dotycząca danych sprzedażowych oraz budżetu produkcji i promocji dodatku do gry Cyberpunk 2077: Widmo Wolności (Phantom Liberty)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych informuje, że do końca pierwszego tygodnia od premiery, tj. do dnia 3 października 2023 roku włącznie, gracze kupili ponad 3 miliony kopii dodatku do gry Cyberpunk 2077: Widmo Wolności (Phantom Liberty) na wszystkich dostępnych platformach sprzętowych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że według wstępnych danych łączna wartość bezpośrednich nakładów na produkcję dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności (Phantom Liberty) wyniosła około 275 milionów zł, a koszty realizowanej bezpośrednio przez Spółkę globalnej kampanii marketingowej związanej z wprowadzeniem dodatku na rynek to około 95 milionów zł.

Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.

Pobierz PDF