Raport bieżący nr 37/2021

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych spółki

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminu publikacji sprawozdania okresowego Spółki za I półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021, którego publikację pierwotnie planowano na dzień 26 sierpnia 2021 roku, przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 1 września 2021 roku.

Przesunięcie terminu publikacji sprawozdania półrocznego wynika z opóźnionego dostarczenia Spółce raportu sprzedaży w trakcie okresu sprawozdawczego przez jednego z kluczowych partnerów dystrybucyjnych.

Jednocześnie skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku, którego przekazanie planowane było na dzień 25 listopada 2021 roku, opublikowany zostanie w dniu 30 listopada 2021 roku.

Pobierz PDF