Raport bieżący nr 35/2023

Temat: Podjęcie decyzji w sprawie dostosowywania skali i struktury zespołu do potrzeb prowadzonych projektów i strategii Grupy CD PROJEKT

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji w sprawie dostosowywania skali i struktury zespołu Spółki do jej potrzeb operacyjnych oraz planów projektowo-wydawniczych realizowanych w ramach strategii Grupy CD PROJEKT (RB nr 37/2022).

W wyniku podjętej decyzji zostanie przeprowadzona redukcja zatrudnienia, która obejmie ok. 9% personelu w studio CD PROJEKT RED, w tym m.in. zespoły produkcyjne, wydawnicze, jak i back-office. Zakończenie procesu planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r.

Podjęta decyzja związana jest z trwającą transformacją, w ramach której studio CD PROJEKT RED m.in. wdrożyło metodyki Agile, usprawnia metody produkcji oraz optymalizuje organizację pracy. Zmiana podejścia i dążenie do budowania efektywniejszych zespołów projektowych jest kontynuacją trwających procesów transformacyjnych, które Spółka uznaje za kluczowe dla tworzenia wysokiej jakości gier, wydawanych na czas i tworzonych bez obciążających i nadmiernych nadgodzin.

Jednocześnie Spółka informuje, iż szacowana wartość rezerwy na koszty związane z rozwiązaniem umów z personelem (w tym koszty odpraw) to ok. 4,5 mln zł. Obciąży ona wynik finansowy Grupy CD PROJEKT w trzecim kwartale 2023 r.

Pobierz PDF