Raport bieżący nr 32/2021

Temat: Powołanie członków Zarządu spółki na nową kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 25 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję następujące osoby:

  • Pana Adama Kicińskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
  • Pana Marcina Iwińskiego – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw międzynarodowych;
  • Pana Piotra Nielubowicza – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych;
  • Pana Adama Badowskiego;
  • Pana Michała Nowakowskiego;
  • Pana Piotra Karwowskiego.

Życiorysy wymienionych powyżej członków Zarządu, dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/zarzad/

Pobierz PDF