Raport bieżący nr 3/2024

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2024 roku. Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Pobierz PDF