Raport bieżący nr 3/2019

TEMAT: Rezygnacja członka Zarządu Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku Pan Oleg Klapovskiy złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Złożona rezygnacja umotywowana została potrzebą pełnego zaangażowania w pracę w ramach zarządu spółki zależnej – GOG sp. z o.o., w tym dalszy rozwój serwisu GOG.com oraz pracę nad nowymi projektami, które wpłyną na dalsze funkcjonowanie zarówno sklepu, jak i platformy.

Pobierz PDF