Raport bieżący nr 3/2018

Temat raportu: Rozwiązanie umowy dotyczącej pełnienia funkcji Animatora Emitenta

Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania

Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 19 maja 2017 roku, Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej „Emitent”) informuje o rozwiązaniu umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – Domem Maklerskim BZ WBK (dalej „BZ WBK”), dotyczącej pełnienia przez BZ WBK funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 marca 2018 roku.

Pobierz PDF