Raport bieżący nr 27/2016

Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych zawiadomieniach dotyczących transakcji wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, dotyczących nabycia akcji Spółki:
1) zawiadomieniem z dnia 17 lipca 2016 roku pan Adam Kiciński, Prezes Zarządu Spółki, poinformował o objęciu przez niego w dniu 15 lipca 2016 roku, poza systemem obrotu, 160.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, w związku z wykonaniem warrantów subskrypcyjnych CD PROJEKT S.A. serii A przyznanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2012-2015,
2) zawiadomieniem z dnia 16 lipca 2016 roku pan Marcin Iwiński, Wiceprezes Zarządu Spółki, poinformował o objęciu przez niego w dniu 15 lipca 2016 roku, poza systemem obrotu, 120.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, w związku z wykonaniem warrantów subskrypcyjnych CD PROJEKT S.A. serii A przyznanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2012-2015,
3) zawiadomieniem z dnia 17 lipca 2016 roku pan Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu Spółki, poinformował o objęciu przez niego w dniu 15 lipca 2016 roku, poza systemem obrotu, 120.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, w związku z wykonaniem warrantów subskrypcyjnych CD PROJEKT S.A. serii A przyznanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2012-2015,
4) zawiadomieniem z dnia 17 lipca 2016 roku pan Michał Nowakowski, Członek Zarządu Spółki, poinformował o objęciu przez niego w dniu 15 lipca 2016 roku, poza systemem obrotu, 100.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, w związku z wykonaniem warrantów subskrypcyjnych CD PROJEKT S.A. serii A przyznanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2012-2015,

Objęcie akcji o których mowa w powyższych zawiadomieniach, związane jest z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych Spółki przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki na lata 2011-2015, przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 16 grudnia 2011 roku. O wprowadzeniu programu Spółka informowała raportem bieżącym nr 73/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. W jego ramach, osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej przyznane zostały uprawnienia do objęcia akcji serii L, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę określonych celów rynkowych i wynikowych.

Pobierz PDF