Raport bieżący nr 27/2023

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 6 czerwca 2023 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 23,24% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,78% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.176.202 akcji dających prawo do 10.176.202 głosów reprezentujących 18,37% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,10% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 12,38% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,81% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,31% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,01% ogólnej liczby głosów;
  • Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 3.758.000 akcji dających prawo do 3.758.000 głosów reprezentujących 6,79% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,73% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 3.204.319 akcji dających prawo do 3.204.319 głosów reprezentujących 5,79% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,18% ogólnej liczby głosów.

Pobierz PDF