Raport bieżący nr 27/2020

TEMAT: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 22 września 2020 roku.

Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Pobierz PDF