Raport bieżący nr 26/2016

Temat:  Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii L

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz raportu bieżącego numer 24/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku informuje, że dnia 15 lipca 2016 roku, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, część osób spośród uprawnionych złożyła Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii L, w odniesieniu do łącznej ilości 660.000 szt. akcji Spółki. Tym samym wykonane zostało 86,2% praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki w związku z realizacją określonego w nim celu rynkowego oraz 70,45% praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki w związku z realizacją określonego w nim celu wynikowego.

Prawa z objętych akcji serii L powstaną z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich wskazanych przez uprawnionych.

Pobierz PDF